مجوز کار وزارت بهداشت دبی

مجوز کار در دبی (کارت DHA )

DHA مخفف کلمه Dubai health Authority است و منظور وزارت صحه یا بهداشت دبی می باشد.

برای ورود به بازار کار باید این مجوز را داشته باشید، که این امر زمانی مسیر می شود که شما در آزمون پرومتریک قبول شده باشید و نتیجه مثبت دیتافلو را نیزبه همراه دارید.

معمولا از سه تا پنج روز بعد از درخواست صادر می گردد و شما می توانید با این مجوز درهر مرکز درمانی  به راحتی درخواست کار نمایید. توجه کنید در هنگام درخواست باید مشخصات شما با پاسپورت مطابقت داشته باشد.

اعتبار کارت DHA چقدر است؟
نکته بسیار مهم در خصوص تمدید کارت شماست که هر ساله باید تمدید گردد

اگر در مرکز درمانی مشغول بودید، کارفرما موظف به تمدید کارت DHA شما است و شما باید در طول سال امتیازات حین خدمت جمع آوری نمایید تا تمدید به مشکل برنخورد که بسیار ساده و در دسترس است.

با گذراندن یه کورس و البته دریافت سرتیفیکیت که آن را آپلود میکنید ، به حساب کاربری شما که قبلا  نزد وزارت بهداشت داشتید، امتیاز به روزرسانی می گردد. اگر در طول مدت یکسال در هیچ مرکز درمانی مشغول نشده اید، شخص مسئول تمدید مجوز یا همان کارت DHA  خواهد بود. به طور مثال پزشکان در سال 50 امتیاز و پرستاران 20 امتیاز CME نیاز دارند. 

You cannot copy content of this page